Фима Мусаилов

CZ:

Fima Musailov (řecky Efthimios Misailidis) se narodil v Rostově nad Donem v srpnu 1966. Původem byl etnický Řek. Tvořit začal v raném dětství, po střední škole absolvoval přípravné kurzy na Výtvarnou školu (nyní Umělecký koledž) a zároveň ovládl techniku leptu a grafiky u akademické malířky prof. Jevgenije Kozlovy.

Na výtvarnou školu vzhledem k odvodu na vojnu nenastoupil. Po dokončení povinné vojenské služby se vystěhoval do Řecka.

Byl zakladatelem a předním představitelem výtvarného směru MortArt. Tvořil agitační a reklamní plakáty, obaly knih, ilustrace, sošky, spolu s Nikolajem Kozlovem pracoval jako scénický výtvarník v divadle.

Svá výtvarná díla prodával v umělecké čtvrti Monastiraki v Aténách pod Akropolí, kde byl svéráznou postavou místní umělecké scény.

Byl autorem výtvarné techniky monotypie, kde používal vlastní originální technologické postupy míchání barev, jeho jedinečná díla jsou v držení sběratelů po celém světě. Jako první na světě také aplikoval výtvarné techniky na staré vinylové desky, kterým tímto vdechoval nový život jako ozdobným dekoracím na stěny.

Zemřel 20. 7. 2023 v Aténách na rakovinu plic.

EN:

Fima Musailov (Greek Efthimios Misailidis) was born in Rostov-on-Don in August 1966. He was an ethnical Greek. He began to make art in his early childhood and after finishing his secondary education he attended a preparátory course for an art school (now College of Art) and mastered the graphic technique under Professor Yevgenia Kozlova.

He didn´t attend the art school due to his draft for the mandatory military service, after which he moved to Greece.

He was a founder and one of the leading artists of the MortArt movement and was creator of adverts, posters, book covers, illustrations and together with Nikolai Kozlov he worked as a set designer for theatre.

He used to sell his artworks in Monastiraki in Athens under the Acropolis, where he was a significant figure in the local artistic community.

He was an author of monotypy technique, where he used his specific style of colour blending and his works are in the hands of collectors all over the world. He was also worlds first artist to use graphic arts on old vinyl records, to which he thus gave a new life as a wall decoration.

He died in Athens on 20th of July 2023 of lung cancer.


Программа «Продавец спичек» ростовского режиссера Людмилы Рублевской (телекомпания ДОН-ТР), которую мы выкладываем с любезного разрешения Людмилы Васильевны. Герой — Фима Мусаилов. Оператор — Виталий Дедогрюк. Графика — Ларсончик Хлынова.

 

Videa:

Obrazy: